มหกรรมวิชาการ สพม.33

เปิดระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตร ( 21 กันยายน พ.ศ.2562 )

ติดต่อศูนย์กลุ่มสาระ

OBEC AWARDS

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดล่าสุด คสม.สร.obec.151/2562
Best Practice

วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดล่าสุด คสม.สร.best.610/2562
Register

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดล่าสุด คสม.สร.reg.2034/2562
คณะกรรมการ

เกียรติบัตร

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดล่าสุด คสม.สร.กรรมการ.328/2562